lunes, 28 de enero de 2013

Renovació Consell Escolar de CentreResultats de les eleccions al consell escolar:
Els passats dies 16 i 17 de gener es van realitzar les votacions per cobrir dues vacants del sector de pares i mares i dues vacants del sector professorat del consell escolar de l’Institut Escola Daniel Mangrané.
Les candidatures presentades i els membres elegits van ser:
·       Pel sector de pares i mares:
o     Candidatures presentades: M. Carmen Lapeira Figueres, Joana Carrasco Lorenzo, Eusebi Morcillo Escoda, Ester Besolí Monserrat i Guadalupe Panisello Vico.
o     Elegides: Joana Carrasco Lorenzo i M. Carmen Lapeira Figueres.
·       Pel sector del professorat:
o     Candidatura presentada: Carmen Albacar Damián.
o     Elegides: Carmen Albacar Damián i Teresa Santiago Rodríguez.
Finalment, i després de la designació de les representants per part de l’Ajuntament i l’AMPA, el 24 de gener es va constituir el consell escolar sota la presidència de la directora del centre, amb els representants següents:
·         Directora: M. Cinta Llatje Baset.
·         Cap d’estudis: Laura González Marqués.
·         Representant de l’Ajuntament: Dolors Queralt Moreso.
·         Representants del professorat: Teresa Santiago Rodríguez, Carmen Albacar Damián, Teresa Navarro Curto, Pilar Caballé Tudó i Pilar Mascarell Verge.
·         Representant de pares i mares: M. Carmen Lapeira Figueres, Joana Carrasco Lorenzo, Salomé Pitarch Forcada i Josep Chavarria Fibla.
·         Representant de l’AMPA: Eva Marro Colomé.
·         Representant del PAS: Cinta Albacar Renau.
·         Secretari: Enric López Cruz.

No hay comentarios:

Publicar un comentario